EMA » térképek » Köztes-Európa »
118. Az olasz front, 1915-1918
 
   
Miután az 1915-ös londoni egyezmény (116. térkép) területi igényeit teljesíti, május 23-án Olaszország hadat üzen a Monarchiának, immár dél felől is érvényesítve a központi hatalmak blokádját (a Németország elleni olasz hadüzenetre Románia hadbalépésével kerül sor, ekkor jelennek meg német csapatok az olasz fronton). A hadüzenettel az Adriai-tengeren kialakuló antantfölény a Monarchia flottáját bezárja (bár érdemi tengeri ütközetre nem kerül sor).

A május végén induló olasz támadás célja az Isonzón átkelve a Görz és a tengerpart közötti sávban (elsősorban a Doberdo-fennsíkon) előretörve részint Trieszt és az Isztriai-félsziget, részint a Dráva elérése. Kezdetét veszi az isonzói csaták véres sorozata. Az első négy kisebb határontúli területi nyereséget eredményez (a párhuzamosan megindított kiegészítő támadások a Dolomitokban és Dél-Tirolban ugyancsak), de nem sikerül kierőszakolni az áttörést. A frontok hosszú időre megmerevednek.

A Monarchia 1916 elejére szerbiai hadjáratát befejezve függetleníti magát a német tervezéstől és Olaszország ellen fordul. Célja Dél-Tirolból Pádua felé kitörve az olasz síkságra onnan hátbatámadni az isonzói olasz erőket. A máj. 15-i támadást az orosz fronton induló Bruszilov-offenzíva félbeszakítja (115d. térkép). Olaszország a hatodik isonzói csatában fontos állásokat szerez meg a Doberdo-fennsíkon és elfoglalja Görz városát, de az újabb isonzói csatákban a Monarchia immár német egységekkel megerősített csapatai helytállnak. Az antant 1917 tavaszi általános offenzívája keretében zajló tizedik isonzói csatában elért kisebb területi nyereséget visszaveszik a Monarchia csapatai.

A központi hatalmak 1917. okt. 24-én az Isonzó felső szakaszánál, Flitsch és Tolmein között Caporettó irányában indított legnagyobb támadásának célja az olaszok visszaszorítása a Tagliamentóig. A frontot Caporettónál gyorsan áttörik, s az olasz hadsereg csak a Piavénál tud november 10-én új állást foglalni. A megjelenő angol-francia csapatok segítik a piavei front megszilárdulását. Az offenzívát a központi hatalmak december 2-án leállítják, az olasz győzelmet azonban tartalékok hiányában nem sikerül kiaknázni. A meghódított területen egy német és egy osztrák-magyar igazgatású (később osztrák-magyar kézben egyesített) katonai körzetet szerveznek.

A Monarchia 1918. jún. 15-én Dél-Tirolban induló utolsó támadása két nap alatt összeomlik, s hasonló eredményre jut piavei átkelési kísérlete is. A kifulladt birodalom védelemre rendezkedik be a Piave mögött. A végső olasz hadművelet 1918. okt. 24-én kezdődik a Piavénál. A folyón létesített hídfőkből indított 29-i olasz-angol támadás a Monarchia frontját összeroppantja. A Paduában november 3-án aláírt fegyverszünet értelmében olasz csapatok szállják meg Dél-Tirolt, Görz-Gradiscát, Triesztet és az Isztriai-félszigetet Fiuméval.


 

 
 
  <<| előző térkép

117. A Tengerszorosok, 1774-1936

>>| következő térkép

A német "új rend" Kelet-Európában, 1918

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék