EMA » térképek » Köztes-Európa »
130. Parlamenti választás Ausztriában, 1919
 
   
A békekötést megelőző 1919. febr. 16-i első parlamenti választás nem terjed ki a vitatott Karintiára és Burgenlandra, a délszláv kézen lévő Alsó-Stájerország egyrészére, valamint (kivéve a Lienzi kerületet) Dél-Tirolra.

A választáson a 3.554,2 ezer jogosult 83,7 %-os részvétele mellett az anschlusst szintén támogató Szociáldemokrata Párt győz 40,8 %-al (72 mandátum a 170-ből). Első Bécsben (54,3 %), az alsó-ausztriai Wienerneustadti körzetben (58,9 %), Felső-Stájerországban (54,6 %), Linzben (56,2 %) és Innsbruckban (35,5 %). A 35,9 %-al (69) második Keresztényszocialista Párt a falusias körzetekben győz (Vorarlbergben 63,8 %-al). Harmadik a pángermán Német Nemzeti Párt 18,4 %-al (26). Egy-egy mandátumot szerez a cseh párt (Bécsben 8,5 %) és a zsidó párt (Bécsben 2,0 %). A regionális pártok közül a Tiroli Néppárt a szavazatok 66,0 %-ával győz (Észak-Tirol 63,4 %, Lienz 86,1 %), Innsbruckban hajszállal második (33,3 %) az SZDP mögött. A Német Szabadság és Rendpárt Felső-Ausztriában (20,1 %), a Stájer Parasztpárt Stájerországban (12,7 %) harmadik.


130a) A tiroli kérdés, 1918-1919

1 tartományhatár

2 osztrák-olasz határ, 1919

3 osztrák igény

4 német etnikum

5 olasz etnikum

6 ladin etnikum

7 XIX. századi olasz immigráció

A 26,7 ezer km2 területű Tirol (1910) 916,4 ezer lakosának 57,3 %-a (525,2 ezer) német, 42,1 %-a (385,8 ezer) olasz és ladin (38,5 ezer). Míg a Brennertől északra fekvő Észak-Tirol (Innsbruck) 98,8 %-ban német, Dél-Tirol/Trentino/Felső-Adige (Bozen, Trento) lakosságának 62,1 %-a (383,4 ezer) olasz és ladin, 37,2 %-a (229,3 ezer) német.

Az 1915. ápr. 26-i londoni titkos szerződés (116. térkép) Olaszországnak itéli egész Dél-Tirolt a Brennerig. Az osztrák kormány háború utáni javaslata szerint Ausztriáé marad a (82,3 %-ban német) bozeni Német Dél-Tirol, Olaszországhoz kerül a (96,0 %-ban olasz) trienti Olasz Dél-Tirol.

A tiroliak 1919. máj. 3-án megpróbálva kész tények elé állítani a békekonferenciát kikiáltják a Bécstől "független" rövidéletű Tirol Szabad Államot. Az osztrák kormány újabb javaslata szerint a demilitarizált Tirol és Vorarlberg - ahol ezt a május 10-i referendum megerősíti (124. térkép) - a "svájci semlegesség fennhatósága alá" kerülne.

A békekonferencia (három apró módosítástól eltekintve) nem enged: a saint-germaini békével Olaszországhoz kerül Német Dél-Tirol is. Olaszországot kötelezik a Venezia Tridentina néven olasz tartománnyá szervezett Dél-Tirolban (7,4 ezer km2) élő német kisebbség (1981: 279,5 ezer = 64,9 %) jogainak biztosítására, amit az 1946-os, 1972-es, majd 1988-as autonómiarendelkezések teljesítenek ki.


 

 
 
  <<| előző térkép

129. Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920

>>| következő térkép

131. Az 1917-es forradalom az európai Oroszországban

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék