EMA » térképek » Köztes-Európa »
140. Az európai Szovjetunió, 1922
 
   
Az európai Oroszország 806,8 ezer km2-t veszít (Orosz-Lengyelország, Finnország, Észtföld, Lívföld, Kurföld, Kovno, Grodno, Besszarábia, Vilno, Volhínia, részben Vityebszk, Minszk, Pszkov, Szentpátervár, Arhangelszk), melyen öt független állam alakul (Lengyelország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia). Besszarábiát Románia annektálja. A hat jogalanyból álló Szovjetuniót 1922. dec. 31-án kiáltják ki.


140a) A Karéliai szovjetköztársaság, 1923

1 Szovjetunió határa

2 Karéliai Munkakommuna, 1920

3 Karéliai Autonóm Szovjetköztársaság, 1923


A Karéliai Munkakommunából (1920. jún. 8.) az 1920-22-es "karéliai felszabadító háború" (152a. térkép) kudarca után 1923. júl. 25-én alakul az oroszországi Karéliai Autonóm Szovjetköztársaság (143,3 ezer km2). A betelepítéssel (141a. térkép) 1926-32 között 268,3-röl 339,5 ezerre növekvő lakosságában a finnek aránya 41,7-röl 37,7 %-ra csökken (5. térkép).


140b) Belorusszia, 1919-1926

1 új országhatárok

2 Belorusszia, 1921

3 Belorusz Szovjetköztársaság, 1926


A breszti béke után a Rada 1918. márc. 27-én a németek által okkupált területen kikiáltja Belorusz Nyugati Köztársaságot (keleten munkakommuna alakul). A német összeomlás után restaurálják a szovjethatalmat, de 1919 nyár végére a lengyelek elfoglalják egész Belorussziát. A rigai békével lengyel kézen marad a Breszti, Baranovicsi, Grodnói, Pinszki és Molodecsnajai kerület. Szovjet-Belorusszia területe (1926) 126,8 ezer km2, lakossága 4.983,9 ezer (316. térkép).


140c) A Moldáviai szovjetköztársaság, 1924

1 új országhatár

2 Oroszország határa, 1914

3 demarkációs vonal, 1920-1934

4 Moldáviai Autonóm Szovjetköztársaság, 1924


A kisinyovi Néptanács 1918. jan. 24-én kikiáltja a Moldáviai Köztársaságot. A román okkupáció (1918. ápr. 9.) és annexió (dec. 20.) után az antant 1919. márc. 5-én Romániának ítéli. Az annexiót elutasító szovjet kormány 1924. okt. 12-én a Dnyeszteren túl (Balta) létrehozza a 8,3 ezer km2-es (572,2 ezer fő) ukrajnai Moldáviai autonóm szovjetköztársaságot (183. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

139. A lengyel-szovjetorosz háború, 1920

>>| következő térkép

141. Munkatáborok az európai Szovjetunióban

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék