EMA » térképek » Köztes-Európa »
244. Csehszlovákia helyreállítása a II. világháború után
 
   
A Szövetségesek gyorsan elfogadják a Münchennel (1938-39) felosztott Csehszlovákia teljes helyreállításának elvét, E. Benes londoni emigráns kormányát az állam folytonosságának képviselőjeként ismerik el. Szlovákiában 1943 augusztusától a Demokrata Pártból (az Agrárpárt utóda) és a két munkáspárt egyesülésével létrejött Szlovák Kommunista Pártból álló Szlovák Nemzeti Tanács vezetésével fegyveres ellenállás indul. Csehországban az 1945. máj. 5-i prágai felkelés a szovjet hadsereg 9-i bevonulásáig tart.

A londoni és moszkvai emigráció 1945. márc. 22-i megegyezése után a négy cseh (Néppárt, Benes Nemzeti Szocialista Pártja, SZDP, CSKP) és két szlovák (SZlKP, DP) párt ápr. 5-i kassai kormányprogramja az államalkotó cseh és szlovák nemzet egyenrangúságának deklarálása mellett a kollektív bűnösség elve szellemében rögzíti a magyarok kitelepítését is Szlovákiából.

A szovjet döntőbíráskodással 1945. jún. 21-én kötött csehszlovák-lengyel szerződés Teschen és Orava/Spis körzetében az 1919-1924-es állapotot (165. térkép) állítja helyre. Az 1945. jún. 29-i csehszlovák-szovjet szerződéssel a Szovjetunió elcsatolja Kárpát-Ukrajnát. Az 1947. febr. 10-i párizsi magyar béke a pozsonyi hídfő kivételével a trianoni határokat állítja helyre (249b. térkép). Az ország területe 140,5-ről 127,9 ezer km2-re csökken.

A szovjet és amerikai csapatok kivonása után körvonalazódó polgári demokratikus restaurációt a CSKP 1948. febr. 20-25-i államcsínye szakítja félbe. Az országban kommunista diktatúra jön létre.


244a) Csehszlovákia megszállása, 1968

A kommunista diktatúra, az elmaradt szlovák autonómia és a gazdasági problémák miatti elégedetlenség a CSKP-t 1968. jan. 5-én vezetőváltásra és Alexander Dubcek alatt óvatos reformokra kényszeríti, a szovjet kötelékek elismerése mellett. A kommunista párt hatalmának megrendülése miatt a Varsói Szerződés megszállja az országot.

A "Duna" hadművelet során a Szovjetunió, az NDK, Lengyelország, Magyarország és Bulgária 600 ezres hadserege 1968. aug. 21-én harc nélkül bevonul Csehszlovákiába (Románia nem vesz részt, Albánia az 1961-től megromlott albán-szovjet viszony betetőzéseként szeptember 12-én formálisan is bejelenti kilépését a szövetségből). Az augusztus 26-i moszkvai diktátum alapján a korábbi reformvezetés restaurálja a kommunista diktatúrát. A szovjet hadsereg - formailag az 1968. okt. 19-i csehszlovák-szovjet egyezmény alapján - 1991-ig az országban marad.

Az események hatására és szovjet nyomásra az 1968. okt. 30-i törvény a szlovák nemzetet államalkotó, Szlovákiát tagállami rangra emeli. A föderációs törvény 1969. jan. 1-i életbelépésekor Pozsonyban kikiáltják a Szlovák Szocialista Köztársaságot.


 

 
 
  <<| előző térkép

243. Országgyűlési választás Lengyelországban, 1947

>>| következő térkép

245. Németek Csehországban, 1921 és 1970

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék