EMA » térképek » Köztes-Európa »
37. A napóleoni háborúk, 1796-1815
 
   
Két évtized alatt alig van Európának békés éve. A jórészt régiónkban zajló háborúk felborítják az európai egyensúlyt, átszabják a határokat, nemzeti ellenállást, egyszersmind reformkészséget váltanak ki, felforgatják a kontinens tradicionális politikai-uralmi viszonyait.


37a) Az oroszországi hadjárat, 1812

1 francia seregek induló állásai
2 orosz seregek induló állásai
3 Varsói Nagyhercegség határa
4 francia seregek támadási irányai
5 orosz csapatmozgás
6 Napóleon menekülése
7 orosz támadási irányok
8 orosz partizántevékenység területe

Napóleon 610 ezres szövetséges serege Kelet-Poroszországból és a Nagyhercegségből indulva 1812. június 24-én lépi át a Nyemant, s Kutuzov hátrálása közepette a borogyinói csata után szeptember 14-én bevonul a feladott Moszkvába. Békeajánlatát visszautasítják, s az utánpótlási nehézségek, Moszkva égése és a beálló tél október 19-én visszavonulásra készteti. A katasztrofális berezinai átkelés után december 10-én lépi át az ötezres sereg a Nyemant.


37b) Oroszország északi hadjárata, 1808-1809

A svédellenes háború a kontinentális blokád betartatásáért indul 1808 februárjában (47. térkép). Alig egy hónap alatt meghódítják Finnországot: Buxhoevden főparancsnok március 28-án annektálja, amit Sándor cár júniusi kiáltványa megerősít, az 1809. szept. 17-i hamina/fredrikshamni béke szentesít (Svédország Norvégiát kapja cserébe). Az Oroszországgal perszonálunióba kerülő nagyhercegség megőrzi államiságát. A Bécsi kongresszusra sorsa befejezett tény.


37c) Orosz-török háborúk, 1768-1812

1 orosz csapatok, 1768-1774, 1787-1791
2 orosz csapatok, 1806-1812
3 orosz megszállás, 1806-1812
4 orosz hódítás, 1812

A Török Birodalmat az 1768-74-es háborút lezáró kücsük-kajnardzsi béke megrendíti (41, 53. térkép). Oroszország a Krim annexiója (1783) után kiépíti fekete-tengeri flottabázisát. Az 1787-91-es háborút lezáró 1792 januári iasi békében megszerzi a Dnyeszter-Bug közét, az 1806-1812-est követő bukaresti békében Besszarábiát. A dunai fejedelemségek, Besszarábia és Dobrudzsa a háborúk hadszinterei, illetve megszállt zálogterületek.


 

 
 
  <<| előző térkép

36. A Velencei Köztársaság, 1202-1797

>>| következő térkép

38. A Német-Római Birodalom felbomlása

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék