EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Vardar

1. Köztes-Európa államalkotó nemzetei, 1910
1a) A modern európai államok magterületei
1b) Vallási határok Európában a XX. sz. elején

104. Görögország területi gyarapodása, 1821-1913
a) Görögök Kisázsiában, 1916
b) Kréta

116. Titkos szerződések az I. világháború alatt
a) Tervek Lengyelország restaurálására, 1914-1917

172. A londoni Jugoszláv Bizottság a délszláv állam határairól, 1917
a) Szerb migráció, 1371-1600

173. Az Ipeki patriarchátus, 1346-1766

174. A nagyszerb állam létrehozása az I. világháború után
a) Az Osztrák Tengermellék problémája, 1918-1920
a1) A fiumei határ, 1924
b) Jugoszláv-román határkiigazítás a Bánátban, 1922
c) Nem teljesült jugoszláv igények az I. világháború

189. A bolgár nemzetállam az I. világháború után
a) Az 1915-ös bolgár-török határegyezmény

192. Az albán nemzetállam az I. világháború után
a) Osztrák-magyar összeírás Albániában, 1918
b) Albánia vallási viszonyai, 1918

193. Az albán nemzet Albániában az I. világháború után
a) Parlamenti választás Albániában, 1923

194. A görög nemzetállam az I. világháború után
a) A görög nemzet Görögországban, 1928
b) Parlamenti választás Görögországban, 1926

210. A Balkán-hadjárat, 1941
a) Albánia olasz megszállása, 1939

211. Jugoszlávia felosztása, 1941
a) Szerb többségű területek a horvát államban, 1941

213. Nagyszerb területi célok, 1941

225. Bulgária területi gyarapodása, 1940-1941

252. Jugoszlávia helyreállítása a II. világháború után
a) Trieszt Szabad Terület, 1947-1954

257. Koszovó
a) Albánok Koszovóban, 1921 és 1981

263. A bolgár nemzetállam a II. világháború után

265. Pirini Macedónia
a) Macedónok Pirini Macedóniában, 1956

272. A görög függetlenségi és polgárháború, 1942-1949

286. A köztes-európai ütközőzóna, 1993

288. A jugoszláv háború és az ENSZ beavatkozása, 1991-1992

3. Köztes-Európa történelmi tájai
a) A természetföldrajzi Köztes-Európa

325. Bulgária területi változásai
a) A középkori Bulgária

328. Szerbia területi változásai

331. Macedónia területi változásai
a) Macedónia megoldatlan problémája, 1992
b) A Vardari bánság, 1929

332. Albánia területi változása
a) A középkori Albánia

333. Görögország területi változása
a) Görögország regionalizálásának terve, 1970
b) A ciprusi kérdés, 1974

51. A szerb felkelés, 1804-1817
a) A szerb etnikum déli határa, 1848

64. Az európai Törökország 1878 előtt

65. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1875-1886
a) A konstantinápolyi Bulgária, 1876

67. Nagy-Bulgária határai

68. A Bolgár exarchátus, 1870-1912
a) Az exarchátus etnikai viszonyai, 1905

94. A Balkán nyelvi viszonyai, 1910
a) A Balkán vallási viszonyai, 1910

97. Macedónia felosztása, 1913
a) Az Illés-napi felkelés, 1903
b) Középkori határok Macedóniában

98. Az albán ütközőállam létrehozása, 1912-1914

99. Szerbia területi gyarapodása, 1804-1913
a) A középkori Szerbia

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék